OC Tannklinikker rekrutterer Henrik Forsstrøm som leder for klinikkjeden i Norge. - Oral Care

Karriär

OC Tannklinikker rekrutterer Henrik Forsstrøm som leder for klinikkjeden i Norge.

OC Tannklinikker, som er en del av den svenske tannhelsekjeden Oral Care AB, ekspanderer videre og bygger nå en organisasjon for virksomheten i Norge. Leder for OC Tannklinikker i Norge blir Henrik Forsstrøm, som i dag er daglig leder i Folkvang, en driftspartner for private helseforetak i Norge.

– For meg føles tiden moden for å ta steget videre etter givende år i Folkvang. Å få muligheten til å lede utviklingen av OC Tannklinikker i Norge og bli en del av en spennende og voksende kjede innen privat tannhelse er en utfordring jeg virkelig gleder meg til, sier Henrik.

Henrik starter i sin ansettelse ved OC Tannklinikker 17. april og vil jobbe tett med klinikkledere lokalt og være en viktig del av OC Tannklinikkers videre vekst i det norske markedet. 

Målet er å bygge en sterk og kvalitetsfokusert organisasjon som bidrar med støtte  til de lokale klinikkene i Norge på samme måte som kjeden gjør i Sverige.

– Vi er veldig glade for at Henrik har valgt å være med. Hans kontakter innen bransjen og kunnskap om det norske tannlegemarkedet vil være en stor ressurs. Det er viktig for oss å bygge en sterk organisasjon rundt kjeden vår i Norge. Det styrker vårt tilbud til klinikkeiere, og vi ser frem til, sammen med Henrik, å bygge en kvalitetsledende tannhelsekjede også i Norge, sier Stefan Kullgren, COO og ansvarlig for Oral Care ABs operasjonelle virksomhet.

OC Tannklinikker består i dag av Tannlegesenteret på Tåsen i Oslo, Festningen Tannklinikk og Endodontisenter i Oslo sentrum og Torget Tannlegesenter i Drammen. Totalt består kjeden i dag av 17 klinikker, hvorav majoriteten er lokalisert  i Sverige. OC Tannklinikker og Oral Care AB  har som mål å fortsette å vokse gjennom oppkjøp og organisk vekst i både Sverige og Norge.