Våre verdier - OC Tannklinikker - God munhelse hele livet!

Våre verdier

Å være en del av OC-kjeden

Våre verdier

Kvalitetsfokus og ønske om å tilby pasienten individuell og fleksibel behandling er en selvfølge for oss. Vi som arbeider ved OC Tannklinikker, har et felles mål om å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Å være medarbeider ved OC Tannklinikker oppsummeres i våre ord om verdi. Ordene er ikke laget av en ledergruppe, men har kommet fra alle i bedriften. Det er vi stolte av.

Gjøre en forskjell

Hos OC Tannklinikker vil vi gjøre en forskjell. Vi vil bety noe spesielt for pasientene. Vår fremferd, og behandlingen vi utfører, skal gjøre en forskjell for våre pasienter.

Ansvar

OC Tannklinikker tar ansvar for behandlingene vi tilbyr, våre pasienters pleiebehov og rett til tannhelse. Det gjør vi gjennom kontinuerlig fokus på vårt arbeide med kvalitet og kompetanseheving.

Det er en selvfølge for oss å delta i forskningssamarbeide med etablerte forskere på kjente universiteter og høyskoler. Gjennom dette tar vi ansvar for, og bidrar til utviklingen av tannhelsetjenesten i Norge og Sverige. Vi tar hensyn til miljøet ved å bruke miljøvennlige kjøretøy og ved miljøvennlig bruk av våre ressurser.

OC Tannklinikker tar også samfunnsansvar ved å gjøre en innsats for en bedre munn- og tannhelse hos utsatte grupper i Sverige.

Tillit

Gjennom vår fremferd og måte å behandle pasientene og deres informasjon på, ønsker vi å skape nødvendig tillit, slik at pasientene skal føle seg trygge.

Vi gjør oss fortjent til våre pasienters tillit gjennom å være åpne, profesjonelle og kvalitetsbevisste. Som pasient hos OC Tannklinikker, ønsker vi at du skal få best mulig behandling og omtanke.

Fleksibilitet

OC Tannklinikker er et innovativt selskap som drifter og utvikler den mobile hjemmetannhelsetjenesten i Sverige. For å være innovativ, kreves det fleksibilitet. Vårt fokus er alltid pasientens behov og forutsetninger. Med det som utgangspunkt, ønsker vi tilby den beste tannbehandlingen både på våre klinikker og ved hjemmetjenesten.

Vi vil kontinuerlig arbeide for et bedre og mer tilgjengelig tannhelsetilbud.